Спортни обекти

ИЛ ФЕБА ЛАБ при ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ АД предоставя целия набор от акредитирани лабораторни изпитвания, който е необходим за изпълнението на Вашите мониторингови програми за самоконтрол и валидирането, мониторинга и верификацията на процедурите спомагащи за изпълнение на санитарните норми.

Чрез предлаганите от нас изпитвания Вие можете както да контролирате хигиенния статус на околната среда, качеството на почистване и дезинфекция на контактните повърхности, качеството и безопасността на водата в плувните басейни.

Предлагаме целия набор от изпитвания за пускане на басейн в експлоатация и последващия му контрол, съгласно Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.

0 +

Години опит

200 +

Изследвания

0 +

Клиенти