София, кв. Бояна, ул. Герганица № 7

Акредитирана изпитвателна лаборатория “ФЕБА ЛАБ”

Акредитирана изпитвателна лаборатория предлагаща
широка гама от органолептични, физико-химични и
микробиологични изпитвания нахрани, води, напитки и козметика

0 +

Години опит

200 +

Изследвания

0 +

Клиенти

За "Феба лаб"

Кои сме ние ?

„ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ“ АД е регистрирано през 2007 г. с цел изграждане на първата частна акредитирана изпитвателна лаборатория за анализ на храни, води, напитки и козметика на територията на град София.След провеждане на всички предварителни проучвания е сформиран екип от висококвалифицирани специалисти и експерти в областта на храните, който започва разработването на система за управление на качеството и подготвя необходимата документация за акредитация на лабораторията.

Актуално

Услуги

Какво предлагаме ?

За заведения

За заведения за организирано хранене, ресторанти, бързи закуски и заведения за бързо хранене, столова, кухни майки и обекти за търговия на дребно с храни

За училищни заведения

За ясли, детски градини, училища, университети, социални патронажи и домове за възрастни хора

Спортни обекти

За басейни, СПА центрове, фитнес зали и други спортни обекти.

За търговски вериги

За търговски вериги и търговски компании

За юридически лица

За юридически лица, участващи в тръжни процедури за доставка на храни, води и напитки

За производители

За производители и преработватели

Лабораторни услуги

Акредитирана изпитвателна лаборатория „ФЕБА ЛАБ” при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД предлага широка гама от органолептични, физико-химични и микробиологични анализи на храни, води, напитки и козметика

Нашата култура

Всеки месец правим нови експерименти

Визия

Да се утвърдим като лаборатория, която създава стандарт за отговорно и качествено обслужване и която допринася за повишаване на качеството, безопасността и културата на производство и потребление на храни.

Мисия

С помощта на знанията и опита на нашите експерти и чрез извършването на прецизни и достоверни лабораторни изпитвания по цялата верига от производителя до крайния клиент, се стремим да гарантираме, че само най-висококачествените и безопасни продукти достигат до масата на потребителя, като същевременно създаваме възможности и генерираме устойчива добавена стойност за нашите служители, партньори и акционери.

Контакти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Адрес

гр. София , кв. Бояна, ул. Герганица № 7

Имейл

febalab@gmail.com

Телефон

+359 893 326 137

Телефон

+359 2 959 07 19