Фуражи, храни за животни

1.Физикохимични

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)
Нетно количество да
Водно съдържание да
Сухо вещество да
Суров протеин (Келдал) да
Чисти белтъчини да
Сурови влакнини да
Сурови мазнини (Сокслет) да
Сурова пепел да
Пепел, неразтворима в 10% солна киселина да
Безазотни екстрактни вещества да
Съдържание на пясък да
Киселинност на сухи фуражни дрожди да
Хлориди да
Перокисно число да
Компонентен състав да
Едрина на смилане/ситов анализ да
Цвли зърна да
Метални примеси да
Енергийна стойност (калкулация) да
Захари да
Захари (инвертна захар) да
Захари (захароза) да
Калций да
Олово да
Кадмий да
Цинк да
Мед да
Желязо да
Хром да
Молибден да
Живак да
Арсен да
Селен да
Натрий да
Калий да
Магнезий да
Сол да
Сол (калкулация) да

 

2.Микробиологични

Общ брой микроорганизми (аеробни мезофилни микроорганизми) да
Ентеробактерии да
Листерия моноцитогенес да
Колиформи да
Коагулазоположителни стафилококи да
Плесени да
Дрожди да
Ешерихия коли да
Салмонелни бактерии да
Сулфитредуциращи клостридии (Клостридиум перфрингенс) да
Йерсиния ентероколитика да
Бацилус цереус да
Псеудомонас аеругиноза да
Бацилус специес да
Видими плесени да
Заразеност с насекоми- вредители да
Кампилобактер специес да