Оцет

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)

1. Органолептични

 

„Бистрота, Цвят, Вкус, Аромат“ Да

2. Физикохимични

Алкохолно съдържание Да
Обща киселинност Да
Изкуствени оцветявания с органични багрила Да
Серен диоксид Да
Олово Да
Кадмий Да
Цинк Да
Мед Да
Желязо Да
Хром Да
Молибден Да
Живак Да
Арсен Да
Селен Да
Натрий Да
Калий Да
Магнезий Да
Калций Да
Никел Да
Неорганичен калай Да