Спиртни напитки

1.Физикохимични

 

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)
Алкохолно съдържание да
Плътност и относителна плътност да
Общ сух екстракт да
Нетно количество да
Метанол (метилов алкохол) да
Желязо да
Мед да
Кадмий да