Технически натриев хлорид

 

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация
(да/не)
Неразтворени вещества да
Сулфати да
Хлориди да
Желязо да
Натрий да
Никел да
Калций да
Магнезий да
Калий да