ИА БСА издаде заповед за удължаване срока на валидност на сертификата за акредитация на ИЛ ФЕБА ЛАБ

Срокьт на валидност на Сертификат за акредитация с рег. N° 70 ЛИ, издаден на 13.06.2022 г., валиден до 25.02.2023 г., се удлжава до приключане на процедурата за преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация с рег. N° 262/70 ЛИ /ПА/РО/14.07.2022 Заповед за удължаване на сертификат

ИА БСА издаде заповед за удължаване срока на валидност на сертификата за акредитация на ИЛ ФЕБА ЛАБ Read More »