Лабораторни услуги

Акредитирана изпитвателна лаборатория „ФЕБА ЛАБ” при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД предлага широка гама от органолептични, физико-химични и микробиологични анализи на храни, води, напитки и козметика, чрез които изпитва безопасността, качеството и представянето на продуктите на своите клиенти, като получените резултати се сравняват с действащите регулаторни стандарти в съответната област или със зададените от клиента норми. Характеристиките, за които е акредитирана лабораторията са обособени в следните групи продукти:

Други хранителни продукти и суровини за тях

Други хранителни продукти и суровини за тях: готови храни и детски храни, подправки, билки, сладкарски, захарни и шоколадови изделия, нишестени изделия   1.Органични Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация (да/не) Мирис и вкус, Аромат, Преснота, Външен вид (форма и повърхност), Грешки от производствен характер, Цвят, Консистенция и строеж, Странични примеси, Механични примеси, Структура да […]

Други хранителни продукти и суровини за тях Read More »

Фуражи, храни за животни

1.Физикохимични Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация (да/не) Нетно количество да Водно съдържание да Сухо вещество да Суров протеин (Келдал) да Чисти белтъчини да Сурови влакнини да Сурови мазнини (Сокслет) да Сурова пепел да Пепел, неразтворима в 10% солна киселина да Безазотни екстрактни вещества да Съдържание на пясък да Киселинност на сухи фуражни дрожди

Фуражи, храни за животни Read More »

Оцет

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация (да/не) 1. Органолептични   “Бистрота, Цвят, Вкус, Аромат” Да 2. Физикохимични Алкохолно съдържание Да Обща киселинност Да Изкуствени оцветявания с органични багрила Да Серен диоксид Да Олово Да Кадмий Да Цинк Да Мед Да Желязо Да Хром Да Молибден Да Живак Да Арсен Да Селен Да Натрий Да

Оцет Read More »

Какао и кафе

1.Органични Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация (да/не) Външен вид , Състояние, Цвят, Вкус, Мирис да 2.Физикохимични     Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация (да/не) Пепел, неразтворима в 10% солна киселина да Пепел да Водно съдържание да Сухо вещество да Мазнини да Захари да Захари (инвертна захар) да Захари (захароза) да Странични

Какао и кафе Read More »

Рафинирана захар

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация (да/не) 1. Физикохимични   Пепел Да Захари Да Захари (инвертна захар) Да Олово Да Кадмий Да Цинк Да Мед Да Желязо Да Хром Да Молибден Да Живак Да Арсен Да Селен Да Натрий Да Калий Да Магнезий Да Калций Да Никел Да Неорганичен калай Да Изкуствени оцветители (Хинолиново

Рафинирана захар Read More »

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация (да/не) Обща миграция чрез пълнене Да Обща миграция чрез пълно потапяне Да

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти Read More »

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти, различни от пластмаси

Вид на изпитване/характеристика В обхват на акредитация (да/не) Обща миграция на Олово Да Обща миграция на Кадмий Да

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти, различни от пластмаси Read More »